Zajęcia na pływalni

Zajęcia na basenie służą nie tylko celom sportowym, ale również rekreacyjnym, zdrowotnym, higienicznym i leczniczym. Pływanie jest jedną z najzdrowszych form aktywności fizycznych. Ruch w wodzie, połączony z pokonywaniem znacznego jej oporu, harmonijnie kształtuje wszystkie partie mięśniowe. Pływanie ma również ogromne działanie korekcyjne.