Zajęcia muzykoterapii.

Ogólnym celem zajęć muzyczno ruchowych jest wpływanie na wszechstronny rozwój ucznia (emocjonalny, społeczny, psychomotoryczny). Cele muzyczne jakie są realizowane to między innymi: rozwijanie wrodzonych zdolności muzycznych, rozwijanie poczucia rytmu, wyzwalanie naturalnej spontaniczności poprzez posługiwanie się różnymi sposobami ekspresji: mimiką, ruchem, słowem, dźwiękiem, rozwijanie umiejętności praktycznych takich jak: śpiew, gra na instrumentach, tworzenie i aktywne słuchanie … Czytaj dalej Zajęcia muzykoterapii.