Zajęcia dla uczniów z zaburzeniami w porozumiewaniu się (AAC)

Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się (AAC) to ogół metod, które stosujemy, aby pomóc dzieciom w komunikowaniu się. Osoby, które nie porozumiewają się werbalnie mają ogromne trudności w przekazaniu najprostszych informacji. Stosowane metody ułatwiają dzieciom wyrażanie swojego zdania, myśli, poglądów, stają się one partnerami w rozmowie. Wyróżniamy dwa rodzaje komunikacji: wspomaganą oraz komunikację alternatywną. Komunikację … Czytaj dalej Zajęcia dla uczniów z zaburzeniami w porozumiewaniu się (AAC)