Stowarzyszenie

Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów jest organem założycielskim Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka” z oddziałami przedszkolnymi oraz Niepublicznego Terapeutycznego Gimnazjum „Prolog”. Obie placówki prowadzą zajęcia edukacyjne oparte na nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Szkoły mają na celu integrację dzieci niepełnosprawnych z otoczeniem. Realizują projekty skierowane do dzieci, młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin. Oprócz działalności oświatowej, jako organizacja pożytku publicznego, prowadzi zajęcia terapeutyczne przeznaczone dla osób dotkniętych niepełnosprawnością.

Nad prawidłową pracą stowarzyszenia jak i obu placówek edukacyjnych czuwa zarząd w składzie:

Pani Barbara Wierzbowska – Lebiediew – prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Terpautów

Pani Magdalena Korlak – Dembowska – sekretarz

Pani Renata Giczewska – Węcek – skarbnik