Nauczyciele

Albowicz Tomasz – nauczyciel wychowania fizycznego, zajęć na pływalni oraz gimnastyki korekcyjno – ruchowej.

Aniszczyk Magdalena – nauczyciel w III grupie przedszkolnej.

Bagan – Domel Marta – nauczyciel w II grupie przedszkolnej.

Bykowska Ewelina – nauczyciel edukacji przedszkolnej, nauczanie indywidualne w V grupie przedszkolnej.

Cagan Marta – nauczyciel w V grupie przedszkolnej.

Duda Urszula – dyrektor Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka” oraz Niepublicznego Terapeutycznego Gimnazjum „Prolog”.

Fałtynowicz Dominika – wychowawca klasy łączonej III, IV i Va, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Giczewska – Węcek Renata – nauczyciel w I grupie przedszkolnej.

Góral Wioletta Anna – nauczyciel w IV grupie przedszkolnej, kierownik oddziałów przedszkolnych.

Iwaszko Mieczysław – nauczyciel plastyki.

Jakubowska Ewa – nauczyciel  klasy łączonej III, IV, Va.

Januszko Sylwia – nauczyciel w III grupie przedszkolnej.

Juszkiewicz Katarzyna – wychowawca klasy VII, nauczyciel w II i III gimnazjum.

Kaszuba Beata – nauczyciel w II grupie przedszkolnej.

Korlak – Dembowska Magdalena – nauczyciel edukacji przedszkolnej (na zwolnieniu).

Kozłowska Iwona – nauczyciel w V grupie przedszkolnej, logopeda.

Lauda Agnieszka – nauczyciel edukacji przedszkolnej (na urlopie macierzyńskim).

Leonowicz Bartłomiej – nauczyciel informatyki.

Łabacz Elżbieta – nauczyciel muzyki, koordynator zespołu muzycznego.

Łuckiewicz Agnieszka – nauczyciel w IV grupie przedszkolnej.

Mackiewicz Marzena – wychowawca klasy V i VI, nauczyciel języka polskiego.

Makarewicz Paweł – nauczyciel historii.

Maluchnik Cezary – wychowawca klasy II gimnazjum.

Mazalewska Magdalena – nauczyciel języka angielskiego.

Michniewicz Małgorzata – nauczanie indywidualne.

Miller Karolina – wicedyrektor Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka”, terapeuta Integracji Sensorycznej.

Naumowicz Zofia – wychowawca klasy I, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel techniki w klasach IV-VI.

Nowicki Radosław – nauczyciel muzyki.

Siemiaszko – Jasińska Katarzyna – logopeda (na zwolnieniu).

Olkowska Joanna – nauczyciel wychowania fizycznego, nauki pływania oraz gimnastyki korekcyjno – ruchowej (na zwolnieniu).

Prawdzik – Raszewska Urszula – wychowawca klasy łączonej II i V, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Przewodowska Ewa  – wychowawca klasy IV, logopeda.

Renkiewicz – Waluś Renata – nauczyciel matematyki.

Skupska Wioletta – nauczyciel w I grupie przedszkolnej.

Stankiewicz Anna – nauczyciel matematyki, fizyki i geografii.

Stankiewicz Marek – nauczyciel przyrody i biologii.

Sztukowska Marta – nauczyciel w klasie I.

Trzasko Zyta – terapeuta Integracji Sensorycznej.

Wałejko Teresa – wychowawca klasy II i III gimnazjum.

Wasilewska Anna – psycholog, nauczyciel w III grupie przedszkolnej.

Wasilewski Wojciech – nauczyciel religii.

Wierzbowska – Lebiediew Barbara – logopeda, prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Terapeutów.