Inni pracownicy

Pani Aleksandra Legacka – sekretarz szkoły

Pani Małgorzata Krzemińska – księgowa

Pani Elżbieta Żukowska – pracownik utrzymania czystości