Dyrekcja

Urszula Duda – dyrektor Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka” i Niepublicznego Terapeutycznego Gimnazjum „Prolog” w Suwałkach

Karolina Miller – wicedyrektor Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka” i Niepublicznego Terapeutycznego Gimnazjum „Prolog” w Suwałkach