Przedszkole

Pierwszy oddział przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Bajka” powstał w roku szkolnym 2014/2015. W chwili obecnej mamy pięć grup przedszkolnych do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. We wrześniu 2017 roku powstała pierwsza grupa integracyjna, w skład której wchodzi siedmioro dzieci neurotypowych oraz troje dzieci z autyzmem. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły w trakcie zajęć edukacyjnych realizują nową podstawę programową wychowania przedszkolnego. Oprócz tego mają mnóstwo dodatkowych zajęć terapeutycznych takich jak: logopedia, logorytmika, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, programy aktywności Knillów, muzykoterapia, Metoda Dobrego Startu, zajęcia korekcyjno – ruchowe, zajęcia na pływalni, Integracja Sensoryczna, hipoterapia, zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania. Każde dziecko ma indywidualnie ułożony plan zajęć, w którym zawarte są określone terapie dopasowane do jego możliwości i potrzeb.