Wykaz podręczników

Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora szkoły nr  3/09/2017-2018 z dnia 5.09.2018 r.  

w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole SZPNiWP na rok szkolny 2017/2018.  

 Załącznik nr 1 do Uchwały RP  z dnia 5.09.2018 r.

w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole SZPNiWP na rok szkolny 2017/2018.         

 

              

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OBOWIĄZUJĄCY ODPOWIEDNIO

W I i II ETAPIE EDUKACYJNYM, W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

W NIEPUBLICZNEJ TERAPEUTYCZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ „BAJKA” W SUWAŁKACH

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Lp. przedmiot

 

numer w szkolnym zestawie programów nauczania nazwa programu wydawnictwo klasy n-l

realizujący

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

 I ETAP EDUKACYJNY (klasy I – III)

1. Wychowanie przedszkolne 1a/2017 Program wychowania przedszkolnego

„Trampolina trzylatka”

„Trampolina czterolatka”

PWN Wydawnictwo Szkolne sp.zo.o.sp.k. 3-4 latki

Gr IV

Wioletta Góral

Agnieszka Łuckiewicz

2. 1b/2017 Program wychowania przedszkolnego

„Trampolina pięciolatka”

poniżej „0”

Gr I

Wioletta Skupska

Renata Giczewska – Węcek

3. 1c/2017 Program wychowania przedszkolnego

„Trampolina dla najmłodszych”

poniżej „0”

Gr II

Beata Kaszuba

Marta Bagan – Domel

4. 1d/2017 Program wychowania przedszkolnego

„Trampolina. Zanim zostaniesz uczniem”

„0”

Gr III

Magdalena Korlak – Dembowska

Magdalena Aniszczyk

5. 1e/2017 Program wychowania przedszkolnego

„Trampolina. Zanim zostaniesz uczniem ”

„0”

Gr V

Marta Cagan

Ewelina Bykowska

Iwona Kozłowska

6. Edukacja wczesnoszkolna 2/2017 Program edukacji wczesnoszkolnej „Szkolni przyjaciele” WSiP I Zofia Naumowicz

Marta Sztukowska

7. 2a/2017 Program edukacji wczesnoszkolnej „Nasza Szkoła” dla klas I-III Ministerstwo Edukacji Narodowej II, III Urszula Prawdzik – Raszewska

Dominika Fałtynowicz

Ewa Jakubowska

8. J. angielski

 

3/2017 English Play Box

Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 17.06.2016 roku

Nowa Era Oddziały przedszkolne Magdalena Mazalewska
9. 3a/2017 Program nauczania języka angielskiego – Kurs dla początkujących w klasach 1-3 szkoły podstawowej z przykładami z „Bugs” Macmillan I -III Magdalena Mazalewska
10. Religia 4/2017 KOCHAMY DOBREGO BOGA Wprowadzenie w życie religijne Program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym Przyjęty podczas posiedzenia Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski-2010 r. Oddziały przedszkolne Wojciech Wasilewski
11. 4a/2017 „W drodze do wieczernika”

Program nauczania religii dla klas I-III szkoły podstawowej

WAM I, II Wojciech Wasilewski
II ETAP EDUKACYJNY

(Klasy IV-VII)

12. Matematyka

 

 

5/2017 „Matematyka z kluczem” – Program nauczania matematyki dla klas IV-VIII Nowa Era IV Anna Stankiewicz
13. 5a/2017 „Matematyka z kluczem” – Program nauczania ogólnego matematyki dla klas IV-VIII Nowa Era V, VI Renata Renkiewicz- Waluś

 

14. J. polski 6/2017 „NOWE Słowa na start!” – Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej Nowa Era IV Marzena Mackiewicz
15. 6a/2017 „Czytać, myśleć, uczestniczyć” – Program nauczania języka polskiego dla klas IV – VI zintegrowany z serią „Słowa na start!” Nowa Era V, VI Marzena Mackiewicz
16. Historia i społeczeństwo 7/2017 „Wczoraj i dziś” – Program nauczania historii w klasach IV – VIII szkoły podstawowej Nowa Era IV Paweł Makarewicz
17. 7a/2017 „Wczoraj i dziś”

Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa

Nowa Era V, VI Paweł Makarewicz
18. Przyroda 8/2017 „Tajemnice przyrody” – program nauczania przyrody w kl. IV – VIII szkoły podstawowej Nowa Era IV Marek Stankiewicz
19.

 

8a/2017 „Tajemnice przyrody” – Program nauczania przyrody w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej Nowa Era V, VI Marek Stankiewicz
20. J. angielski

 

 

 

9/2017 Junior Explorer 4 – Program nauczania języka angielskiego dla klas IV – VIII szkoły podstawowej Nowa Era IV Magdalena Mazalewska
21. 9a/2017 Discover English – Program nauczania języka angielskiego dla klas IV – VIII szkoły podstawowej Pearson V, VI Magdalena Mazalewska
22. Plastyka 10/2017  „Do dzieła” – Program nauczania plastyki w klasach IV – VII

szkoły podstawowej

Nowa Era IV Mieczysław Iwaszko
23. 10a/2017  „Do dzieła” – Program nauczania ogólnego plastyki w klasach

IV – VI szkoły podstawowej

Nowa Era V, VI Mieczysław Iwaszko
24. Technika

 

 

11/2017 „Jak to działa?” – Program nauczania techniki w szkole podstawowej Nowa Era IV Zofia Naumowicz
25. 11a/2017 „Jako to działa?” – Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w kl.4-6 szkoły podstawowej Nowa Era V – VI Zofia Naumowicz
26. Muzyka 12/2017 „Lekcja muzyki” – Program nauczania muzyki w szkole podstawowej w klasach IV-VI Nowa Era IV Elżbieta Łabacz
27. 12a/2017 „Lekcja muzyki” – Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV – VI szkoły podstawowej Nowa Era V, VI Elżbieta Łabacz
29. Religia 13/2017 „Poznaję Boga i w Niego wierzę”

Program nauczania religii dla klas IV-VI szkoły podstawowej

WAM IV, V, VI Wojciech Wasilewski
30. Informatyka 14/2017 „Lubię to!”

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej

Nowa Era IV Bartłomiej Leonowicz
31. Zajęcia komputerowe

 

15/2017 „Lubię to”

Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4-6

szkoły podstawowej

Nowa Era V, VI Bartłomiej Leonowicz
32. Wychowanie fizyczne 16/2017 Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej dla I i II etapu edukacji

 

Warchoł Krzysztof I – II, IV – VII Tomasz Albowicz
33. Funkcjonowanie w środowisku 17/2017 Program nauczania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w oparciu o pakiet edukacyjny „Pewny Start” dla I i II etapu edukacyjnego PWN II, IV, V, VII Urszula Prawdzik – Raszewska

Dominika Fałtynowicz

Cezary Maluchnik

Katarzyna Juszkiewicz

 

Szkolny Zestaw Programów Nauczania i Wychowania Przedszkolnego na rok szkolny 2017/18

zaopiniowany na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 5.09.2017r.

data i podpis Dyrektora Szkoły