Konferencja „Au! Mam autyzm?!”

Program konferencji „ Au! Mam Autyzm?!”
27 kwietnia 2019r. Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach.

8:30       Rejestracja uczestników konferencji.
9:00       Oficjalne rozpoczęcie: powitanie gości i występ artystyczny uczniów NTSP „Bajka”.
9:20„Gdybanie o kochaniu” – rozważania o uczuciach na podstawie wywiadu z młodymi osobami w spektrum autyzmu.
Katarzyna Łatacz – oligofrenopedagog, specjalista terapii pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku, muzykoterapeuta dogłębnokomórkowy, neuroterapeuta BFB.
10:10     Pasja jako metoda na życie i przeżycie.
Marek Stankiewicz -biolog, fotograf, autor bloga „Photography and Asperger”, pedagog z zespołem Aspergera w NTSP „Bajka”i NTG „Prolog” w Suwałkach.
11:00     Amerykańscy naukowcy donoszą… – czyli jak nie dać się zwariować.
Jacek Dobiała- neurolog, lekarz na Oddziale Neurologicznym w Lesznie, współpracuje z Wielospecjalistycznym Zespołem Neuropsychiatryczno-Rehabilitacyjnym zajmującym się diagnozą i terapią osób w spektrum autyzmu.

12:00     Przerwa kawowa.
12:15     Odnajdywanie drogi do własnej seksualności u młodzieży i młodych dorosłych w spektrum autyzmu.
Ewa Dobiała – psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor-aplikant SN PTP, specjalista terapii środowiskowej, trener Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej.
13:15     Seksualność dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu – zachowania normatywne i ryzykowne. Jak identyfikować, reagować i wspierać rozwój psychoseksualny?
Bernadeta Jabłońska – psychoseksuolog, rozwiązuje problemy związane z seksualnością dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera oraz prowadzi terapię rodzinną w ośrodku konsultacyjno-edukacyjnym i wsparcia rodziny w Olsztynie.
14:15     Przerwa obiadowa.
15:15     Osoba z ASD w partnerstwie.
Kosma Moczekinformatyk,obrońca prawa osób z ASD do samostanowienia i mówienia we własnym imieniu.
16:00     Gdzie szukać tożsamości w spektrum autyzmu?
Joanna Ławicka –pedagog specjalny, doktor nauk społecznych, prezes zarządu Fundacji „Prodeste”, autorka popularnej książki „Nie jestem kosmitą. Mam zespół Aspergera”.

17:00     Zakończenie i pożegnanie gości.