Grupa 6

Nauczyciele:

Sylwia Januszko, Marta Bagan-Domel

 

Sala:

03A

Plan lekcji:

Uczymy się codziennie od 8:00 do 15:00

Zajęcia dodatkowe:

Ruch rozwijający Weroniki Sherborne, Knill, rytmika, logopedia, SI