Szkoła „Bajka” partnerem Miejskiego Święta Biegania – RESO Suwałki 10,5.

W piątek 6 kwietnia w naszej szkole zostało podpisane trójstronne porozumienie pomiędzy Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Suwałkach, RESO Europa Service, a Niepubliczną Terapeutyczną Szkołą Podstawową „Bajka”. Na mocy dokumentu „Bajka” zaangażuje się w organizację wydarzenia i zostanie beneficjentem akcji charytatywnej przeprowadzonej podczas zawodów.
„RESO Suwałki – 10,5 – Miejskie Święto Biegania” to cykliczna impreza sportowa, która od 2016 roku odbywa się dwa dni po Bożym Ciele. Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach.
Podczas tegorocznych zawodów zostanie przeprowadzona zbiórka pieniędzy na rzecz „Bajki”, które zostaną przeznaczone na remont budynku przy ul. Paca 4, gdzie powstaje szkoła branżowa dla młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera.
W tym roku „RESO Suwałki 10,5 – Miejskie Święto Biegania” zostało wydłużone do dwóch dni.

Szkoła „Bajka” partnerem Miejskiego Święta Biegania – Reso Suwałki 10,5 (audio)