Suwalski Konwent Osób Niepełnosprawnych w Bajce.

Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami oraz Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów zapraszają na

SUWALSKI KONWENT OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.

Suwałki, 11 września 2018 r.

Siedziba Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka” w

Suwałkach

ul. Skłodowskiej 5, 16-400 Suwałki

Projekt Własnym Głosem – subregionalne Konwenty Osób z Niepełnosprawnościami 2018 w województwie podlaskim jest finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach otwartego konkursu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

SUWALSKI KONWENT OSÓB Z NIEPEŁNOPRAWNOŚCIAMI

Artykuł 29 Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami:
Udział w życiu politycznym i publicznym

PROGRAM

10:00 – 10:30 Rejestracja gości
10:30 – 10:40 Otwarcie Suwalskiego Konwentu Osób z Niepełnoprawnościami
10:40 – 11:10 Prawo do udziału osób z niepełnoprawnościami w życiu politycznym i publicznym. Wystąpienie eksperta /tki

11:10 – 12:00 W jaki sposób wzmocnić obecność osób z niepełnoprawnościami w życiu politycznym i publicznym regionu?

Praca warsztatowa
12:00 – 12:10 Przerwa kawowa
12:10 – 12:30 Prezentacja wyników pracy warsztatowej
12:30 – 13:00 Dyskusja na tematy zgłaszane przez uczestników Konwentu
Zamknięcie Konwentu i pamiątkowe zdjęcie

13:00 Lunch

Po lunchu zaplanowano kolejne spotkanie zatytułowane „Skąd przyszliśmy? Kim jesteśmy? Dokąd idziemy? My, wspierający środowiska osób z niepełnosprawnościami” – Spotkanie Strategiczne Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami. Adresowane jest ono do organizacji i osób zainteresowanych działaniem na rzecz niepełnosprawnych, wspieraniem w codziennej egzystencji, uaktywnianiem, ułatwianiem równego uczestnictwa w życiu społecznym. W planie są prezentacje, warsztaty, a samo spotkanie potrwa do godziny 17.00.

Swój udział w Konwencie oraz Spotkaniu Strategicznym zgłaszać można do 10 września – mailowo na adres podlaskisejmikon@gmail.com lub telefonicznie – numer 514 233 065.

Miejsce spotkania jest dostępne dla osób mających trudności z poruszaniem się.
Zapewniamy tłumacza polskiego języka migowego i pętlę indukcyjną.