Kalendarium szkoły podstawowej i gimnazjum na rok szkolny 2018/2019.

 

Termin Zadanie  

Odpowiedzialni

3  września 2018 r. Rozpoczęcie roku szkolnego Wszyscy nauczyciele
5 września 2018 r. Zebrania z rodzicami Dyrektor, wychowawcy klas
11 września 2018 r. Wyjście do kina i na bowling wszystkich uczniów ze szkoły podstawowej Marzena Mackiewicz
18-20  września 2018 r. Zielona Szkoła w Jonawie na Litwie Renata Giczewska – Węcek
4 października 2018r. Światowy Dzień Ochrony Zwierząt – spotkanie z przedstawicielem fundacji Zwierzęta Niczyje Marta Bagan – Domel

Sylwia Januszko

Październik 2018r. Wycieczka do Centrum Kopernika w Warszawie Marzena Mackiewicz

Ewa Przewodowska

Październik 2018r. Ślubowanie klas pierwszych Marta Sztukowska

Marta Cagan

Urszula Prawdzik-Raszewska

1 listopada 2018 r. Wszystkich Świętych ———————————
2 listopada 2018r. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno ‑ wychowawczych z pakietu godzin do dyspozycji dyrektora  

———————————

9 listopada 2018r. Obchody Narodowego Święta Niepodległości Marzena Mackiewicz

 

11 listopada 2018r.(niedziela) Narodowe Święto Niepodległości ———————————
22 listopada 2018 r. Zebrania z rodzicami Dyrektor, wychowawcy klas
24 listopada 2018r. Koncert w SOKu na rzecz szkoły. ———————————
30 listopada 2018 r.. Szkolna dyskoteka andrzejkowa Urszula Prawdzik-Raszewska

Marta Sztukowska

Sebastian Wojczulewicz

Zofia Naumowicz

6 grudnia 2018 r. Mikołajki – Spartakiada na hali Osir Wszyscy nauczyciele
17 grudnia 2018r. Wystawianie proponowanych ocen śródrocznych Wszyscy nauczyciele
21 grudnia 2018 r. Wigilia szkolna i jasełka Ewa Jakubowska

Aleksandra Hanc

22 grudnia 2018 r.–1 stycznia 2019 r. Zimowa przerwa świąteczna ———————————
2 stycznia 2019r. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno ‑ wychowawczych z pakietu godzin do dyspozycji dyrektora  

 

———————————

4 stycznia 2019r. Wystawianie śródrocznych ocen Wszyscy nauczyciele
8 stycznia 2019r. Zebranie z rodzicami Wszyscy nauczyciele
11 stycznia 2019r. Bal karnawałowy Urszula Prawdzik-Raszewska
12 stycznia 2019r. (sobota) Bal charytatywny na rzecz „Bajki” ———————————
15 stycznia 2019 r. Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej Dyrektor, rada pedagogiczna
21 stycznia–03 lutego 2019 r. Ferie zimowe ———————————

 

Luty 2019r. Kulig w Nowej Wsi koło Suwałk Magdalena Mazalewska

Anna Wasilewska

21 marca 2019r. Sprzątanie Świata na terenie WPN w ramach obchodów pierwszego dnia wiosny Katarzyna Juszkiewicz Tomasz Albowicz

 

22 marca 2019r. VI Turniej Bowlingowy Karolina Miller

Marzena Mackiewicz

12 kwietnia 2019r.  III turniej Boccia Tomasz Albowicz

Katarzyna Juszkiewicz

18-23 kwietnia 2019r. Wiosenna przerwa świąteczna ——————————–
26 kwietnia 2019r. Apel z okazji Dnia Flagi Marzena Mackiewicz

Wioletta Góral

 

27 kwietnia 2019r.

Konferencja „Au! Mam autyzm?!”Święto Pracy Magdalena Mazalewska

Anna Wasilewska

Urszula Prawdzik-Raszewska

Tomasz Albowicz

1 maja 2019r. Święto Pracy ———————————–
2 maja 2019 r.  Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych z pakietu godzin do dyspozycji dyrektora
 ———————————
 3 maja 2019 r.  Święto Konstytucji 3 Maja ———————————
 Maj 2019r. Dzień Bezpłatnej Diagnozy Logopedycznej Ewa Przewodowska

Iwona Turowska

Maj 2019r. Wycieczka do Planetarium i Teatru Lalek w Olsztynie Urszula Prawdzik-Raszewska

Magdalena Mazalewska

Marta Sztukowska

21 maja 2019r. Wystawianie przewidywanych ocen końcowo rocznych Wszyscy nauczyciele
7 czerwca 2019r. Wystawianie rocznych ocen kwalifikacyjnych Wszyscy nauczyciele
11 czerwca 2019r. Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej Wszyscy nauczyciela
13 czerwca 2019r. Zebranie z rodzicami Dyrektor szkoły, wszyscy nauczyciele
20 czerwca 2019r. Boże Ciało ———————————
21 czerwca 2019r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego Dyrektor, rada pedagogiczna
22 czerwca 2019 r. RESO 10,5 Wszyscy nauczyciele

                                                                                                                               

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2018 r.(czwartek)
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2018 r.
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2019 r.(wtorek)
 • Poniedziałek Wielkanocny – 22 kwietnia 2019 r.
 • Święto Pracy – 1 maja 2019r.
 • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2019 r.
 • Boże Ciało – 20 czerwca 2019 r.

 

Dodatkowe dni wolne z pakietu godzin do dyspozycji dyrektora:

                          

 • 2 listopada 2018r.
 • 2 stycznia 2019r.
 • 29 kwietnia 2019r.
 • 30 kwietnia 2019r.
 • 2 maja 2019r.